متخصـصـین کیـدی پـارک برای مشـاوره حضوری به خونتون میان و با یه گپ و گفـت صمیمی با شما، سلیـقه و بودجه و نیازهاتون رو مشخص می کنن. کارشـناسانمـون با در نـظر گـرفـتـن نـکات روانشـناسـی و شـخصیـت شـناسـی کودک دلـبـنـدتان، خیالـتـونو از یـه اتاق بسـیـار زیبا، مناسب و سالم راحت می کنن.

لطفا از اتاق من و دوستانم دیدن کنید